Hus

Ett hus är en permanent byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden - så är definitionen av ett hus. 

Detta kittlar min fantasi, att ge uttryck åt huset dess innevånare och historia. Hus med en historia är precis som människor intressanta, liksom det vinda skeva och operfekta.