Människor

Det intressantaste objektet av alla att studera. Människan i all sin perfektion och ofullkomlighet. Former, färger och uttryck, så mycket känslor. 

Älskar dem alla och med kärlek till människan kommer man långt.